smile on view

smiles

புலிக்குட்டி கதை – Tamil Story

இந்த தமிழினம் எல்லாவற்றையும் அறிந்த ஓரினம்..அடிக்கடி என் ஆசான் தமிழ்த்திரு திருமாவளவன் கூறுகின்ற குட்டிக் கதை இது,பொறுமையோடு இதனைப் படியுங்கள்….புலிக்குட்டி ஒன்று ஆட்டு மந்தையின் நடுவில் சிக்கிக் கொண்டது,எங்குமே போக வழி தெரியாமல், பின் அது அக்கூட்டதிலேயே இருந்து விட்டது.நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாய் அங்கே அது ஆடாய் வளர்ந்தது ஆட்டு மொழியையும் திறமையாய் கற்றது..,பின்னொருநாள் ஆட்டு மந்தைகளுடன் இறை தேடி கொண்டிருந்தபோது, வேறொரு பகுதியில் வந்த ஒரு புலி ஆட்டுக் கூட்டத்தினை வேட்டையாட பாய்ந்தது..பயம் கொண்ட அத்தனை ஆடுகளும் பயந்து ஓடிவிட்டன…ஆடுபோல் தன்னை எண்ணிக் கொண்டு வளர்ந்த புலியாடு மாட்டிக் கொண்டது..மாட்டிக் கொண்ட அந்த ஆட்டை உற்று நோக்கிய புலி,வியந்து போய் அந்த புலியாட்டை பார்த்து..அடே புலியே நீ உறும வேண்டும்… ஏன் நீ ஆடு போல கத்துகிறாய்? நீ புலி…உன்கூரிய நகங்களைப் பார்,உனது பற்களைப் பார்,உன் முகத்தை நீ உற்றுப் பார் என்று ஒரு குளத்தினருகே அழைத்து அதன் உருவத்தைக் காட்டி தான் யாரென்று உணர்த்தியது.
இக்கதையைப் போலத்தான் நம்மினம்,தன்னை யாரென்று அறியாமல் எல்லாவற்றையும் இழந்து,இனி இழக்க எதுவும் இல்லாத இனமாய் நாதியற்றவனாக வாழ்கிறான்..நான் பல நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்பவன்,தமிழ் நெறி கழகத்தில் என்னை இணைத்துக் கொண்டப் பிறகு,நான் அறிந்த பல உண்மைகள் என்னை சிறிதளவு நெறிப் படுத்தியது..தங்களைப் போலவே கண்ணெதிரே நடக்கின்ற மொழி அழிப்பினைக் கண்டு நொந்து போவேன்..சிலரிடமல்ல..பலரிடம் எடுத்துக் கூரியுமுள்ளேன்..என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமா? ஐயா நீங்கள் சொல்வது உண்மைதான்,நீங்கள் சொல்வதுபோல் நான் செய்தால் எனது வணிகம் பாதிக்குமே..என் செய்வேன் என்கிறான். மலாய் மொழியில் ஒரு பதாகை செய்கிறோம் என வைத்துக் கொள்வோம்…அதில் ஒரு எழுத்து கூட பிழை இல்லாமல் அச்சிடுவோம்..அதே பதாகையை தமிழில் அச்சி செய்யும்போது எத்தனையோ பிழைகள் இருக்கும் அதனை சரி செய்ய கொஞ்சம் கூட முனைப்பு காட்ட மாட்டார்கள்..எனக்கென்ன என்ற எண்ணம் அங்கே மேலோங்கி நிற்கும் வரையில் தன்னை ஒரு தமிழனாக கூட காட்டிக் கொள்ள வெட்கப் படுகிறார்கள் ..அம்மாவை மம்மி என்றும் அப்பாவை டேடி என்றும் அழைக்க ஆசைப் படும் இக் கூட்டம் ஆட்டு மந்தையில் மாட்டிக்கொண்ட புலியை விட மந்தமானவனாக இருக்கிறானே..
பிறந்த நாள் வாழ்த்து பாடலை ஆங்கிலத்தில் பாடினால் தான் பெருமையாக கருதுவார்கள் ,அணிச்சலை கேக் என்று சொன்னால்தான் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் , ஏன் காதலைக்கூட, ஐ லௌ யூ என்ற வார்த்தையில் ஆங்கிலத்தில் கூறித்தான் , தன் காதலையே வெளிப் படுத்துவார்கள்..யார் யாரையும் குற்றம் கூறி எந்த பலனும் இல்லை,அறியாத, தன்னிலை உணராத மனிதர்களை திருத்த முடியாது என்றில்லை…உலகத்தை திருத்த முயலாதே,உன்னை முதலில் திருத்து ,பின் உனது குடும்பம்,ஊர்,நாடு,உலகம்….இது சாத்தியமானால் நூறு இருநூறு ஆண்டுகளின் தமிழன் தமிழனாக மாறுவான்…இது உறுதி்..

– க.கதிரவன்

*Post courtasy of Sakthiyaseevm from SRJKTBM

Alex Pandian

Alex Pandian is full length comedy Tamil movie at the same time, with action, romance mix together. Enjoy watch.

 
Cast : Karthi, Anushka Shetty, Santhanam.
Music Director : Devi Sri Prasad.
Director : Suraj.
Produced by : K.E.Gnanavelraja.
Studio : Studio Green
Release Date : 13 November 2012

 

KADHAL to KALYANAM

Such a lovely music video love story. I like it. He so day dream about her. But, what happen then? KADHAL 2 KALYANAM ft. Dinesh & Thuva (Produced by ATRIUM PICTURES)

Contact:
(647) 239-2894
atriumpictures@gmail.com

A road named after Swami Vivekananda

Swami Vivekananda Way in Chicago downtown (USA).

523503_151635314960165_1528056990_n

How to tie saree. Chelai kattuvathu yeppadi

saree-479913_2947411503067_1296482846_n

Saree, Indian dress that a must to wear for indian festivals. Yet, many not going so, due they dont know to wear it. Here, above picture tells, how to wear saree. Its very easy to understand, guides to tie saree. I believe, its very useful for girls.

Penang Arulmiku Thandabali Temple, Kumba abhichegam

Kumba abhichegam of Penang thaipusam temple,  on 13th nov 2011.

Triambakam Mandram

Om Tryambakam Yajamahe
Sugandhim Pushthi Vardhanam
UrvaRukamiva Bandhanan
Mrytyor Muksheeya Maamritat

 

Meaning:

 • OM: Primeval sound meaning Almighty God
 • Tryambakam: three-eyed
 • Yajamahe: we adore
 • Sugandhim: sweet fragrance
 • Pushthi: a prosperous condition, well-nourished and complete
 • Vardhanam: someone who strengthens and restores health
 • Urvarukam: illness, obstacles in life, attachment, and resulting depression
 • Iva: just like
 • Bandhanan: stem of the pumpkin (here: harmful attachment)
 • Mrityor: from death
 • mukshiya: liberate us
 • ma: not
 • amritat: immortality
Om Tryambakam Yajamahe

Truth of Dasavatharams – Review

If you knew the real dasavatharams of Lord Vishnu and their characters you can appreciate the script more. Let me explain, starting with the best adapted role:

1. Krishna avatar – Vincent Poovaraghavan

Lord krishna is actually a dalit, he is dark-skinned [shyamalam]. He saved draupadi when she was being violated and he was the actual diplomat in mahabharatham. Lord krishna dies of an arrow striking his lower leg. Now look at how vincent was introduced.. he appears when asin is about to be molested and he saves her like draupadi. Vincent is the dalit diplomat, fights for land issue [soil issue to be exact] and dies from the metal rod striking his leg. Oh even five of vincent’s men are drugged at P. Vasu’s.. sounds familiar???

2. Balarama avatar – Balarama naidu

This is an easy given. as the name suggests and the role personifies you can easily get it.

3. Mathsya avatar – Ranagaraja nambi

nambi is thrown into water in an act of trying to save lord from being thrown into sea, though vainly. what more clue do you want?

4. Varaha avatar – Krishnaveni paatti

During the mukunda song, krishnaveni paatti does varaha avatar in the shadow puppetry. The frame freezes on it for a second. there is the clue. Moreover, in varaha avatar lord actually hides earth so as to protect life forms. Here too krishnaveni hides the germs – life form inside the statue so as to protect.

5. Vamana avatar – Kalifulla khan

remember in vamana avatar, lord vishnu takes the vishvaroopa, that is the giant form! Hence the giant kalifulla here symbolises vamana avatar.

6. Parasurama avatar – Christian Fletcher

Parasurama is actually on an angry killing spree and killed 21 generations of the particular kshatriya vamsa. Hence the real KILLER… Guess what thats what our Fletcher is! He comes around with the gun [modern upgrade for axe] and kills everyone around. I have to check if he kills 21 people though. 😀

7. Narasimha avatar – Shingen Narahashi

first of all the name itself is a play on the words singam [means lion in tamil] and narasimha [the avatar being symbolised]. Lord Narasimha manifests himelf to kill the bad guy and he also teaches prahaladha. In the movie, he shows up to kill the killer fletcher! and is also a teacher.. Lord Narasimha had to kill the asura with bare hands and hence the martial arts exponent here.. get it?

8. Rama avatar – Avatar Singh

Lord Rama stands for the one man one woman maxim, kind of symbolising true love.. Here Avatar portrays that spirit by saying that he loves his woman more than anything and wants to live for her.

9. Kalki avatar – Govindaraj Ramasamy

As you know, the hero in kaliyug can be none other than the Kalki avatar!!!

10. Koorma avatar – Bush

This is the most loose adaptation I couldn’t clearly comprehend. But if you look at the real koorma avatar, the lord is the turtle/tortoise that helps in stirring the ksheera sagara and bringing out the amruth. This essentially creates war among the devas and asuras. Similarly today Bush facilitates war between you know whom… May be Kamal also indicates that this avatar is a bit dumb like the tortoise…

you see…now u knw what does the movie trying to tell you….a super-duper movie…..kamal rocks…..

Our Karma

Karma means “action” or any
action that
brings a reaction that binds us to the
material world. Although the idea of
karma is generally associated with
Eastern philosophy, many people in the
West are also coming to understand that
karma is a natural principle, like time
or gravity, and no less inescapable.
For
every action there is a reaction. If we
cause pain and suffering to other
living
beings, we must endure pain and
suffering in return, both individually
and collectively.

We reap what we saw, in this life and
the next, for nature has her own
justice. No one can escape the law of
karma, except those who understand how
it works.

To understand how karma can cause war,
for example, let’s take an illustration
from the Vedas. Sometimes a fire is
started in a bamboo forest when the
trees rub together. The real cause of
the fire is not the trees but the wind
that moves them. The trees are only the
instruments. In the same way two
nations
are not the real causes of the friction
that may exist between them, the real
cause is the karma generated by the
world’s supposedly innocent citizens.

According to the law of karma, the
neighborhood supermarket or hamburger
stand has more to do with the threat of
war than anything else does. We recoil
with horror at the prospects of nuclear
war while we permit equally horrifying
massacres every day inside the world’s
automated slaughterhouses.

The person who eats an animal may
say “I
haven’t killed anything” but when
buying
neatly packaged meat at the superstore
you are paying someone else to kill for
you, then both of you bring upon
yourselves the reactions of karma.

Can it be anything but hypocritical to
march for peace and then go to
McDonald’s for a hamburger or go home
to
grill a steak or have ‘Chicken tikka or
chicken biriyani’? This is the very
duplicity that George Bernard Shaw
condemned:

We are living graves of murdered beasts
Slaughtered to satisfy our appetites
We never pause to wonder at our feasts
If animals like men could possibly have
rights.
We pray on Sunday that we may have
light,
To guide our footsteps on the paths we
tread.
We are sick of war; we do not want to
fight,
And we gorge ourselves upon the dead.

Ahimsa allows the animal to live a
natural evolutionary progress. However
if it is killed it will need to return
to live out the rest of its life in
that
same species.

Those who understand the laws of karma
know that peace will not come from
marches and petitions, but rather from
a campaign to educate people about the
consequences of murdering innocent
animals not to mention unborn children.

God is the life giver and only he
decided when to take it back……

DIFFICULT QUESTIONS AND INTELLIGENT ANSWERS

To:

Question and the Answer given by
Candidates, oh sorry they are IAS
(Indian Administrative Services – THE
most difficult examination in
India. Candidates are graduate
Officers now.

Q.How can you drop a raw egg onto a
concrete floor without cracking it?
A. Concrete floors are Read the rest of this entry »

Heart Attack – Jokes

“Heart attackna enna theriyuma? Oru azhagana ponnu unna parththa-un blood heat aagum. Aval Sirithal- un bp increace aagum. Aval un pakathula vanthal-un heart beat raise aagum, face verkum, naakku ularnthu pogum. Aval thannoda azhagana lip sa open panni…… “Anna, Batu caves entha busla poganumnu kekum bothu un heartla “Dum” nu oru satham kekkum paar, Athukku per thaan heart attack.

Jokes – for laugh

01 . Wife: Yenga ippadiye naan samachi potta enakku enna kidaikkum?
Husband: Ennoda LIC panam Seekkaram kidaikkum.

02 . One day sardarji buy a “kaadhal” flim vcd and he kept in fridge you know why?
Because sardar wants to see “jillunu oru kadhal” film .

03 . Two Wheeler Thought
‘Hero honda’la hero pogalam
But
‘Yamaha’la yaman poga mudiuma?

04 . Man: How many idlies can you eat in empty stomach?
Sardar: I can eat 6 idlies.
Man: You Can eat only 1 idly in empty stomach.
When you eat second that’s not empty stomach.
Sardar: ha ha ha super joke, I,m going to ask my friend.
Sardar: How many idlies can you eat in empty stomach?
Friend: i can eat 10.
Sardar: poda.
6nu sonna oru super joke soli irupen.

05 . Naragathil yeman and man.
MAN: nan en wifeuku oru call pannikuren how much paise?
YEMAN:naragam to naragam FREE

06 . Love Marriage ikkum, Arrange marriage ikkum enna difference?? naamala kenuthula viluntha athu love marriage… 10 per thalli vitta athu arranged marriage..

07 . “Heart attackna enna theriyuma? Oru azhagana ponnu unna parththa-un blood heat aagum. Aval Sirithal- un bp increace aagum. Aval un pakathula vanthal-un heart beat raise aagum, face verkum, naakku ularnthu pogum. Aval thannoda azhagana lip sa open panni…… “Anna, Batu caves entha busla poganumnu kekum bothu un heartla “Dum” nu oru satham kekkum paar, Athukku per thaan heart attack.

08 . Man 1: Oru nimishathula 130 name solla mudiyuma? Man 2: Mudiyadhu, niye sollu… Man 1: 100mohmed, 9thara, 6mugam, 7malai, 5ali, and 3sha. kooti PARU KANAKU SARIA VARUM

09 . TEA STRONG AA IRUKA YENA PANANUM? ORU SPOON “CEMENT” PODANUM.

10 . 1000, 2000 selavu panni OOTY, KODAIKANAL suthana TOUR NU solranga.
10p selavu illama OORA suthana THANDASORU nu solranga
Enna ulagamba

11 . Police: Eppadiya accident nadanthathu?

Driver: Athaan sir enakkum theriyala appo naan thoongittu irundhaen.

12 . Varum Sanikalame Eravu Elu muppathukku Ungal SUN T.Vyil Hollywood Thirai padam: “CHILANTHI ANNACHI”(SPIDER MAN) appuram Sunday Hollywood Thirai padam: Ammachi thirumba vanthach(Mummy returns)

13 . Super Punch:
Athigama “Makeup” podura ponnum..
Romba nala tea kadaila thongra
“BANNUM” nalla irundhatha
sarithirame illay.

14 . In a forest 10 people were walking….! (including me) Suddenly a TIGER came and killed 9 people….. but didnt TOUCH me…… WHY? Because

Nangadhan singamla……….

why we celebrate diwali?

Diwali or Deepavali is amongst the
most celebrated Indian festivals. The
word Deepavali originates from two
Sanskrit words ‘Deepa’ which
means ‘light’ and ‘Avali’ which
means ‘a row’. This is why Deepavali
is called ‘the festival of lights’.

It is celebrated on the 15th day of
the Hindu month of Kartik which is a
new moon day (Amavasya). Deepavali is
celebrated by lighting diyas (earthen
lamps), drawing rangolis
(multico loured designs drawn on the
ground with coloured rice flour),
cleaning and decoration of homes,
wearing new clothes, preparation of
sweets in homes, lighting of
fireworks, veneration of cows as
incarnations of Goddess Lakshmi
(Goddess of wealth) and Lakshmi Puja.

There are two main mythological
stor ies that signify the importance of
Deepavali. The first story is that
Deepavali denotes the return of Lord
Rama’s return from exile after his
victorious conquest of the evil king
Ravana. This story has greater
significa nce in Northern India. In
Southern India, Deepavali marks the
victory of Lord Krishna over the
mighty asura (demon) Narakasura.
Narak asura had become a menace to the
gods in heaven and had snatched the
magnificent earrings of Aditi (the
Mother Goddess) and imprisoned sixteen
thousand daughters of the gods in his
harem. In desperation, the gods led by
Indra requested Lord Krishna to
destroy the demon as he was wreaking
havoc. Krishna readily agreed, fought
a fierce battle and emerged
victoriou s. It was after this that He
accepted the sixteen thousand damsels
as his wives at their request.

The meaning behind these mythological
stor ies is that the villain of the
piece represents the desire-ridden
ego . In our lives, it is our egos and
desires that create problems for us.
In the story of Lord Krishna above,
the sixteen thousand damsels represent
our numerous desires. When they are
controlled by our egos, they cause
destruction and rob us of our joy.
However, when we work selflessly,
dedic ating our actions to a higher
goal, the desires remain in check, and
most importantly, get sublimated. Each
one of us has positive and negative
tendenci es. When we identify with the
good in us, work towards something
beyond our selfish interests the
lower, negative tendencies fade away.
Our desires get sublimated and through
constant sadhana (spiritual practice)
we overcome our ego and desires. The
darkness of ego and desire are
banished, replaced by the light of
wisdom. Knowledge that we are not
incomplete and limited as we think
ourselves to be. But that we are that
Divine Self that is free and
independent of all the world has to
offer.

The scented bath by pouring gingerly
oil from your head until your legs and
washing your hair with “shikakai”
powder before the break of dawn and
the cleaning of homes during Deepavali
signify the cleansing of the
personality of desires and ego. The
new clothes represent our newly
acquired state of Realisation or at a
more basic level our new spiritual
orienta tion and commitment to self-
development . This change brings
sweetness in our lives which is why
sweets are made and distributed in the
community. It represents the fact that
once we turn spiritual and begin
looking within, we experience a quiet
sense of peace that we cannot
experience while chasing objects of
the world.

Thus Deepavali or Diwali has a
tremendous spiritual significance in
our lives. And like all our festivals,
they are reminders for us to retain
and cultivate that spiritual element
in our lives. Because life is more
than just a journey, it is a search
for meaning.

Kabali – Movie