கணவனிடம் மனைவி எதிர்பார்ப்பது என்ன? 1. அன்பாக , பிரியமாக இருக்க வேண்டும். 2. மனது புண்படும்படி பேசக் கூடாது. 3. கோபப்படக்கூடாது. 4. சாப்பாட்டில் குறை சொல்லக் கூடாது 5. பலர் முன் திட்டக்கூடாது. 6. எந்த இடத்திலும் மனைவியை விட்டுக் கொடுக்க கூடாது. 7. முக்கிய விழாக்களுக்கு சேர்ந்து போக வேண்டும். 8. மனைவியிடம் கலந்து ஆலோசிக்க வேண்டும். 9. சொல்வதைப் பொறுமையாகக் கேட்க வேண்டும் 10. மனைவியின் கருத்தை ஆதரிக்க வேண்டும்,.

Read More →

மனைவியிடம் கணவன் எதிர்பார்ப்பது என்ன? 1. பள்ளி அலுவலக நேரம் தெரிந்து அதற்குமுன் தயாரித்தல். 2. காலையில் முன் எழுந்திருத்தல். 3. எப்போதும் சிரித்த முகம். 4. நேரம் பாராது உபசரித்தல். 5. மாமியாரை தாயாக மதிக்க வேண்டும். 6. கணவன் வீட்டாரிடையே அனுசரித்துப் போக வேண்டும். 7. எதற்கெடுத்தாலும் ஆண்களைக் குறை சொல்லக் கூடாது. 8. அதிகாரம் பணணக் கூடாது. 9. குடும்ப ஒற்றுமைக்கு உழைக்க வேண்டும். அண்ணன், தம்பி பிரிப்பு கூடாது. 10..

Read More →

A Professor explained Marketing to MBA students 1. You see gorgeous girl in party, you go to her & say I am rich marry me That’s Direct Marketing. 2. You attend party & your friend goes to a girl & pointing at you tells her. He’ is very rich, marry him – That’s Advertising..

Read More →

Penang ,Thannermalai Bala Thandayuthabani Temple began as a shrine of Lord Murugan. It was the located at the base of the waterfall at the Botanical Gardens Penang sometime before 1782. The above statement was the evident from the writings of Sir Francis Light where in it was stated that the Tamils (Chulias and Chettiars).

Read More →

.

Read More →

This car look nice. Saw it last saturday at penang road, penang.

Read More →

DRINK WATER ON EMPTY STOMACHIt is popular in Japan today to drink water immediately after waking up every morning. Furthermore, scientific tests have proven its value. We publish below a description of use of water for our readers. For old and serious diseases as well as modern illnesses the water treatment had been found.

Read More →
Powered By Indic IME