காதலித்துப்பார் -Kadhalithu Paar

காதலித்துப்பார் -Kadhalithu Paar

உன்னைச் சுற்றி ஒளிவட்டம் தோன்றும் உலகம் அர்த்தப்படும் ராத்திரியின் நீளம் விளங்கும் உனக்கும் கவிதை வரும் கையெழுத்து அழகாகும் தபால்காரன் தெய்வமாவான் உன் பிம்பம் விழுந்தே கண்ணாடி … Read More “காதலித்துப்பார் -Kadhalithu Paar”

Hindu God Pictures

Hindu God Pictures

Hindu God Pictures. Nice collections from varies places, Shakti, Amman, Munisvarar and more.