smile on view

smiles

Vishvarubam Lyrics (விஸ்வரூபம்)

உன்னைக் காணாது நான் இன்று நானில்லையே

விதை இல்லாமல் வேரில்லையே

உன்னைக் காணாது நான் இன்று நானில்லையே

விதை இல்லாமல் வேரில்லையே

மாயத்திருடன் கண்ணா கண்ணா

காமக் கலைஞன் கண்ணா கண்ணா

மாயத்திருடன் கண்ணா கண்ணா

காமக் கலைஞன் கண்ணா கண்ணா

க்ரிஷ்ணா

உன்னைக் காணாது நான் இன்று நானில்லையே

விதை இல்லாமல் வேரில்லையே

உன்னைக் காணாது நான் இன்று நானில்லையே

நிதம் காண்டின்ற வான் கூட நிஜமில்லை

இதம் சேர்க்கும் கனாக் கூட சுகமல்ல

நீ இல்லாமல் நான் இல்லையே

உன்னைக் காணாமல்

உன்னைக் காணாமல்

கம்தநிஸ நித பம கம ரிகரிஸ

உன்னைக் காணாமல்

பெண் நெஞ்சு தடுமாறுதே

விதை இல்லாமல் வேரில்லையே

நளினி மோகண ஷியாமள ரங்கா

தீம் தீம் க்டதகதின்னா

நடன பாவ ஸ்ருதிலயகங்கா

க்டதகதின் தீம் தீன்னா

சரிவர தூங்காது வாடும்

ராதா நான் உனக்கென

ராதா தான் உனக்கொரு

ராதா தான்

MAKING OF KATHAK SONG – VISHWAROOPAM

A JOURNEY THROUGH THE MAKING OF THE KATHAK SONG – VISHWAROOPAM

AM I WITH THE RIGHT PARTNER?

A very good read.
AM I WITH THE RIGHT PARTNER?
During a seminar, a woman asked," How do I know if I am with the right person?"
The author then noticed that there was a large man sitting next to her so he said, "It depends. Is that your partner?" In all seriousness, she answered "How do you know?" Let me answer this question because the chances are good that it’s weighing on your mind replied the author.
Here’s the answer.
Every relationship has a cycle… In the beginning; you fall in love with your partner. You anticipate their calls, want their touch, and like their idiosyncrasies. Falling in love wasn’t hard. In fact, it was a completely natural and spontaneous experience. You didn’t have to DO anything. That’s why it’s called "falling" in love.
People in love sometimes say, "I was swept of my feet."Picture the expression. It implies that you were just standing there; doing nothing, and then something happened TO YOU.
Falling in love is a passive and spontaneous experience. But after a few months or years of being together, the euphoria of love fades. It’s a natural cycle of EVERY relationship.
Slowly but surely, phone calls become a bother (if they come at all), touch is not always welcome (when it happens), and your spouse’s idiosyncrasies, instead of being cute, drive you nuts. The symptoms of this stage vary with every relationship; you will notice a dramatic difference between the initial stage when you were in love and a much duller or even angry subsequent stage.
At this point, you and/or your partner might start asking, "Am I with the right person?" And as you reflect on the euphoria of the love you once had, you may begin to desire that experience with someone else. This is when relationships breakdown.
The key to succeeding in a relationship is not finding the right person; it’s learning to love the person you found.
People blame their partners for their unhappiness and look outside for fulfillment. Extramarital fulfillment comes in all shapes and sizes.
Infidelity is the most common. But sometimes people turn to work, a hobby, friendship, excessive TV, or abusive substances. But the answer to this dilemma does NOT lie outside your relationship. It lies within it.
I’m not saying that you couldn’t fall in love with someone else. You could. And TEMPORARILY you’d feel better. But you’d be in the same situation a few years later.
Because (listen carefully to this):
The key to succeeding in a Relationship is not finding the right person; it’s learning to love the Person you found.
SUSTAINING love is not a passive or spontaneous experience. You have to work on it day in and day out. It takes time, effort, and energy. And most importantly, it demands WISDOM. You have to know WHAT TO DO to make it work. Make no mistake about it.
Love is NOT a mystery. There are specific things you can do (with or without your partner), Just as there are physical laws Of the universe (such as gravity), there are also laws for relationships. If you know how to apply these laws, the results are predictable.
Love is therefore a "decision". Not just a feeling.
Remember this always: God determines who walks into your life. It is up to you to decide who you let walk away, who you let stay, and who you refuse to let GO..

7 Month Old Baby Dancing Gangnam Style

While the average baby this age is yet to master walking and talking, this kid can surely be proud of his dance moves

 

Source: FB

Alex Pandian

Alex Pandian is full length comedy Tamil movie at the same time, with action, romance mix together. Enjoy watch.

 
Cast : Karthi, Anushka Shetty, Santhanam.
Music Director : Devi Sri Prasad.
Director : Suraj.
Produced by : K.E.Gnanavelraja.
Studio : Studio Green
Release Date : 13 November 2012

 

Vishwaroopam–Kamal Hassan Movie

Genres: Thriller, Action, Crime Fiction
Director & Producer: Kamal Haasan
Release date: January 11, 2013

Vishwaroopam is Tamil-Hindi bilingual Indian spy thriller film written, directed and co-produced by Kamal Haasan that features himself in the lead role. Wikipedia

Cast

Kamal Haasan as Viswanath
Pooja Kumar as Dr. Nirupama
Andrea Jeremiah as Ashmita
Rahul Bose as Omar
Jaideep Ahlawat
Samrat Chakrabarti
Zarina Wahab
Nassar
Shekhar Kapur in a special appearance
Miles Anderson as Dawkins
James Babson as Tom Black
Jude S. Walko as Captain Joe
Chris Kotcher as Tollbooth Operator
Greg Sammis as F.B.I. Agent
David Scott Diaz as F.B.I. Agent
Melissa Bayer as Store Customer

Best Indian Wedding Proposal–very creative

This is his first wedding proposal video. They only had 2days to make this event. The couples are now married. Very Lovely. Girls dream for this kind of proposal.

True Love Safe you always

She came home from school, wanting to end her life. Her boyfriend broke up with her, she failed almost every subject, and she fought with the whole group. She questioned the point of life…was there one? The only thing she had on her mind while taking a knife out of the kitchen was her best friend. If seemed unfair to her, leaving him alone. He needed her, and most important…she needed him. She was in love…she only had this boyfriend so he would never find out she loved him. That’s what scared her even more. So she decided to write him a letter before she would commit suicide. She told him how much she loved him, and she told him to go on. She was unlucky and had to end it all. But he shouldn’t stop believing in the power of love. As they say, hope is what goes last. And since her hope is gone, there’s no point for her to live.
She put the letter in an envelope and send it off. For she didn’t know it’d reach him, in two hours and a half. He came back from soccer practice, and looked on his desk. There was an envelope on it, he didn’t even turned it over, he ran fast to the phone. He dailed her number, hoping she was home. She had the knife over her wrist. She was about to cut it open, but then the phone rang. She didn’t think ’bout picking up, but the phone rang and she thought it might be her love…her best friend…her everything. She went to the phone and picked up. She melted away by listening to his voice:
I love you, I’m really sorry this comes so late. I was too scared telling you and risking our bond. You are my everything, I don’t want to lose you. I got your letter, I haven’t opened it yet. But I felt like I have to call you, and tell you I love you. I always have, and I always will.
She didn’t tell him he rescued her life that night…

nikon, august, 2010, 190